Osoby prywatne

Kancelaria Wywiadu Gospodarczego

Bardzo istotną kwestią w przypadku sprawy rozwodowej jest ustalenie przyczyny rozwodu oraz tego, kto ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia. Do rozwodu może dojść między innymi w wyniku zdrady partnera, przemocy fizycznej, psychicznej bądź ekonomicznej małżonka, oszustwa, rażącej niegospodarności czy innych zdarzeń, mających negatywny wpływ na łączącą dwoje ludzi więź. Jednak wyrok sądu wcale nie jest sprawą oczywistą, dlatego przed wniesieniem sprawy warto zaopatrzyć się w niezbite dowody winy małżonka – jest to kluczowe z punktu widzenia zabezpieczenia własnej przyszłości. Tym bardziej, że w wielu przypadkach współmałżonek będzie próbował udowodnić, że my też nie byliśmy w tym związku bez winy.

W toku postępowania dowodowego warto być możliwie jak najlepiej przygotowanym, włącznie z pełną dokumentacją, potwierdzającą winę małżonka. W jej skład mogą wchodzić między innymi zdjęcia, nagrania (audio lub wideo), wszelkiego rodzaju korespondencja (maile, SMS-y, listy, rozmowy na czatach i portalach społecznościowych), a także zeznania świadków. Ci ostatni mają dla sądu różną wagę – wszystko zależy od tego, jak blisko związani są z jedną ze stron. Najbardziej wiarygodni są świadkowie w pełni obiektywni (funkcjonariusze lub detektyw).

Nasza agencja zajmuje się między innymi profesjonalnym, rzetelnym i dyskretnym zbieraniem dokumentacji rozwodowej w formie papierowej i elektronicznej (fotograficznej i audio-wizualnej), która często ma decydujące znaczenie podczas orzekania o winie w sprawie rozwodowej. W ramach podejmowanych działań nasi detektywi między innymi ustalą plan dnia małżonka, zbadają jego najbliższe otoczenie, prześledzą źródła utrzymania, a w przypadku wykrycia zdrady – ustalą personalia kochanków. Nie zostanie zaniedbany żaden szczegół, który może istotnie wpłynąć na wynik sprawy rozwodowej – tym bardziej, że zebrane materiały mogą również być kluczowe w kwestii podziału majątku, roszczeń alimentacyjnych czy ewentualnej opieki nad dziećmi.

Warto skorzystać z usług profesjonalnego, licencjonowanego detektywa, gdyż tylko on może przetwarzać dane osobowe bez jej zgody, a zatem tylko dowody zebrane przez niego i jego zeznania będą miały fatyczne znaczenie dla sądu. Wszystkie inne nagrania czy wyniki „cywilnego” śledztwa mogą zostać uznane przez sąd za zebrane niezgodnie z prawem, przez co mogą nie zostać dopuszczone jako dowód w sprawie.

Jeśli wśród osób ze swojego najbliższego otoczenia zaobserwowałeś niepokojące objawy lub posiadasz względem nich konkretne podejrzenia – skontaktuj się z nami. W toku dyskretnego wywiadu środowiskowego zweryfikujemy czy nie stoi za tym zdrada lub chęć dokonania oszustwa matrymonialnego. Sprawdzimy nie tylko stan obecny, ale też przeszłość naszego obiektu obserwacji. Zdarza się tak, że współmałżonek lub inna bliska osoba z niewiadomych przyczyn ukrywa swoja przeszłość. Niestety, czasem związane jest to z zaangażowaniem w działalność przestępczą, uzależnienie lub co gorsza kwestie molestowania seksualnego czy pedofilii. W takiej sytuacji wskazane jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie obserwacji oraz badanie przeszłości partnera – takiego zadania w sposób skuteczny może się podjąć tylko licencjonowany detektyw. Stworzone przez niego sprawozdanie może posłużyć jako mocny dowód w sądzie przeciwko osobie, która coś poważnego przed nami ukrywała lub wprost skłamała.
Z reguły jesteśmy ufni wobec bliskich nam osób, ale o ile członków naszej rodziny najczęściej znamy – łącznie z ich przeszłością – o tyle informacje (sprzed poznania się) o swoim partnerze, lub partnerze naszego dziecka, najczęściej otrzymujemy tylko od niego samego. Zdarza się, że zauważamy niepokojące sygnały, zachowania, które mogą być symptomem poważniejszych problemów. Chcesz się dowiedzieć czy Twój partner jest z Tobą do końca uczciwy? Czy nie jest zamieszany w sprawy kryminalne albo czy nie wplątał się w poważne długi? Zastanawiasz się czy jego tajemnicą nie jest uzależnienie od używek? Zleć badanie jego życiorysu naszej agencji – zrobimy to szybko, sprawnie, rzetelnie i w oparciu o bardzo wiarygodne źródła informacji.

Prowadzimy również dyskretne obserwacje i sprawdzenia z pogranicza biznesowo-prywatnego. Nie masz pewności czy Twoi pracownicy lub partnerzy biznesowi są z Tobą do końca uczciwi? Boisz się podjąć współpracę z kontrahentem nie mając gwarancji, że nie prowadzi nielegalnych interesów? Chciałbyś udowodnić, że ktoś działa na Twoją szkodę? Skontaktuj się z nami – sprawdzimy daną osobę lub firmę pod kątem jej rzetelności, wypłacalności i działalności zgodnie z prawem. Naszym zadaniem będzie takie udokumentowanie stanu faktycznego, byś Ty mógł podjąć możliwie najlepszą decyzję dotyczącą zarówno swoich pracowników, jak i potencjalnych partnerów w biznesie.

Istnieje kilka podstawowych objawów, które mogą zapalić w naszej głowie lampkę ostrzegawczą w kwestii potencjalnego uzależnienia małżonka lub partnera. Nagłe zmiany w zachowaniu, systematyczny odpływ środków finansowych czy wreszcie objawy psychofizyczne – to najważniejsze z nich. Jeśli zaczynasz podejrzewać, że Twój partner jest uzależniony od alkoholu, narkotyku lub jakichkolwiek innych używek, dzięki naszej agencji możesz potwierdzić lub wykluczyć swoje obawy. Należy przy tym pamiętać, że najczęściej uzależnienie wciąga powoli i systematycznie – szczególnie uzależnienie od alkoholu i hazardu przebiega w ten sposób – zaczyna się od małych, ale regularnych dawek alkoholu/przegrywanych w kasynie pieniędzy, a z czasem osoba przestaje nad tym panować. Dlatego należy reagować już wówczas, gdy zauważymy pierwsze, ale regularnie pojawiające się objawy. Uchroni to bliską Ci osobę przed wyniszczającymi skutkami uzależnienia, a całą rodzinę przed katastrofą finansową i traumą życia pod jednym dachem z osobą silnie uzależnioną. Pomożemy w tym – przeprowadzimy dyskretną obserwację, przeanalizujemy otoczenie osoby obserwowanej, a Tobie zapewnimy pomoc psychologiczną.
Nasza pomoc może się okazać również niezbędna w przypadku, gdy sam podejrzewasz, iż jesteś pod obserwacją. Przeprowadzimy tak zwane działania kontrobserwaycjne, które w bardzo profesjonalny sposób zostaną zaaranżowane przez naszych detektywów. Jeśli zdarza Ci się widzieć te same samochody lub twarze kilka razy w ciągu dnia albo masz wrażenie, że ktoś nieustannie parkuje pod twoim domem lub miejscem pracy i pozostaje w pojeździe – bardzo możliwe, że właśnie jesteś poddawany obserwacji. Nasi detektywi potwierdzą lub wykluczą te podejrzenia, a na dodatek postarają się ustalić kto jest zleceniodawcą całego przedsięwzięcia.
Bardzo wielu rodziców ma wątpliwości czy pozostawiają swoje dziecko pod właściwą opieką. Zastanawiają się czy wybrana opiekunka nie narusza nietykalności dziecka, nie kradnie czy w inny sposób zachowuje się nieodpowiednio podczas ich nieobecności. Nasza agencja, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu najwyższej klasy, jest w stanie rzetelnie sprawdzić zachowanie pożądanej osoby oraz przeprowadzić rzetelny wywiad na jej temat.
W swojej ofercie posiadamy również szybkie przygotowanie i wdrożenie strategii poszukiwania osób zaginionych. Zdajemy sobie sprawę jak ważnym czynnikiem jest w takiej sytuacji natychmiastowe wdrożenie działań. Jesteśmy przygotowani na każdy z możliwych scenariuszy, z którymi mieliśmy do czynienia, w tym: porwania rodzicielskie (gdy osoba pozbawiona praw rodzicielskich przetrzymuje dziecko), zaginięcia (zniknięcia osób bez możliwości wskazania wyraźnej przyczyny), porwania oraz sprawy przedawnione, czyli poszukiwanie osób bliskich zaginionych przed laty. Oprócz tego możemy się zająć również ustaleniem miejsca pobytu dłużników, którzy uchylają się od spłaty zobowiązania. Na każdą sytuację mamy gotowy, profesjonalny plan działania, który możemy wdrożyć w każdej chwili.

Niewiele osób wie, że agencje detektywistyczne zajmują się również poszukiwaniem mienia utraconego w wyniku kradzieży. Szczególnie często zwracają się do nas klienci, którym został skradziony pojazd lub bardzo cenna, zaawansowana technologicznie rzecz. Wtedy nasi detektywi natychmiast rozpoczynają procedurę ustalania miejsca przebywania zgłoszonego przedmiotu, a całość skrupulatnie dokumentują, co może być koronnym dowodem podczas dochodzenia swoich praw w sądzie. Nie bez znaczenia w skuteczności działania naszych detektywów jest fakt, że posiadają oni doświadczenie w pracy w różnych organach ścigania, co znacząco przyspiesza proces poszukiwania zaginionego mienia.

Wielu z nas wydaje się, że podsłuchiwanie, nagrywanie czy namierzanie to rzeczy, które dzieją się na filmach i nie mogą nas osobiście dotyczyć. Tymczasem każdy z nas może być ofiarą tego typu niezgodnych z prawem działań – i to z rożnych powodów. Podejrzenia małżonka czy partnera biznesowego, chęć wykradzenia tajemnicy handlowej, to tylko wierzchołek góry lodowej. Niestety dostępność sprzętu podsłuchowego jest bardzo duża, a jego koszt niski. W związku z tym niemal każdy, kto ma do nas jakikolwiek dostęp, może zamontować popularną „pluskwę” albo nadajnik GPS i śledzić, co robimy na co dzień. Często zadaniem detektywa jest wykrywanie tego typu urządzeń szpiegujących w budynkach firmowych – gabinetach kadry zarządzającej, pokojach pracowniczych czy nawet halach produkcyjnych. Szpiegostwo przemysłowe jest dziś rozwinięte na bardzo szeroką skalę i wielu konkurentów nie cofnie się przed niczym, by poznać nasze wrażliwe dane i tajemnice firmowe. Szczególnie ostrożni powinni być również funkcjonariusze zaufania publicznego – prawnicy, notariusze czy sędziowie. Ich miejsca zamieszkania, gabinety czy samochody również powinny zostać starannie przebadane na obecność sprzętu szpiegującego. Coraz częściej zgłaszają się do nas również osoby prywatne, chcące sprawdzić, czy nie są podsłuchiwane. W takich sytuacjach do akcji wkraczają nasi spece od sprzętu IT, którzy są w stanie wykryć nawet najmniejszą aktywność tego typu urządzeń na danym obszarze. Odnalezienie elementów sprzętu podsłuchowego, poświadczone zeznaniami licencjonowanego detektywa, może być bardzo mocnym dowodem w sądzie.
Wiele osób uchylających się od spłaty zobowiązań zaniża lub ukrywa swój majątek oraz dochody. Dzięki temu są oficjalnie niewypłacalni, a skutecznemu ściąganiu należności nie może zaradzić nawet komornik. Warto przy okazji nadmienić, że pewne formy ukrywania dochodów są w Polsce karalne – zwłaszcza wówczas, gdy dłużnik posiada niespłacone zobowiązania. Niestety, procedury windykacyjne w naszym kraju nie zawsze są skuteczne, a tego typu sprawy mogą się wówczas ciągnąć całymi latami. Kiedy zatem dłużnik musi się liczyć z odpowiedzialnością karną za swoje zachowania w tym zakresie? Regulują to następujące paragrafy Kodeksu Karnego: Artykuł 300 §: Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (jeżeli czyn określony powyżej wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8). Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego. §2: Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Artykuł 301 §1: Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności. §3: Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Na szczęście tam, gdzie prawo i oficjalne drogi dotarcia są bezradne, pozostaje pole do działania dla licencjonowanego detektywa. Nasza agencja w profesjonalny sposób „prześwietli” żądaną osobę i ustali czy nie posiada ona ukrytych nieruchomości, cennych rzeczy ruchomych, lokat lub papierów wartościowych. Sprawdzimy również czy nie zachowały się dokumenty poświadczające zbycie lub ukrycie majątku oraz jakiekolwiek dowody pracy w szarej strefie badanej osoby. Warto przy okazji odnotować, że tego typu zlecenia mają znaczenie nie tylko w sprawach karnych – coraz częściej zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy w ten sposób chcą sprawdzić rzetelność swojego przyszłego partnera biznesowego.
Niestety, spadek to nie tylko korzyść finansowa, ale też często zobowiązania do spłaty. Jeśli odpowiednio wcześnie nie sprawdzimy stanu prawnego odziedziczonego majątku, możemy się narazić na konieczność spłaty nawet wielomilionowej hipoteki. Aby temu zapobiec, spadkobierca powinien skrupulatnie sprawdzić, jak wyglądała sytuacja finansowa osoby zmarłej – jakim majątkiem dysponowała i jakie zaciągnęła zobowiązania. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić na własną rękę, może do tego celu wynająć agencje detektywistyczną. Informacje przez nią zebrane posłużą do bardziej świadomego podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Nasza pomoc przyda się również wtedy, gdy chcesz poznać tożsamość wszystkich potencjalnych spadkowiczów. Jest to szczególnie istotne wówczas, gdy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu i mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.
Panie są ekspertami od wieloletnich romansów. Dzieje się tak dlatego, że potrafią o wiele lepiej ukryć niewierność. Pomagają im w tym rzecz jasna pewne wrodzone cechy, takie jak subtelność czy ostrożność. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wielu panów najzwyczajniej w świecie nie spodziewa się zdrady – nie przychodzi im do głowy, że ich partnerka może odczuwać potrzebę więzi emocjonalnej, dłuższej rozmowy czy częstszych spotkań. Dla mężczyzny polem do niewierności jest zaspokojenie fizyczne – lub raczej jego brak – dlatego jeśli pożycie w związku ma się jeszcze całkiem dobrze, nie dopuszcza on do siebie myśli o zdradzie. Kobiety zdradzają z wielu powodów, jednak bardzo często wina leży po stronie mężczyzny. Brak szacunku, niespełnienie seksualne, niedbanie o siebie czy nawet przemoc – to powody, które z dnia na dzień coraz mocniej popychają kobietę w kierunku zdrady. Podświadomie szuka ona partnera, który bardziej ją doceni, obsypie komplementami, okaże szacunek czy wreszcie spełni jej potrzeby intymne. Kobieta osamotniona lub chronicznie zaniedbywana uczuciowo najpierw szuka sposobów rozwiązania problemu, różnymi metodami próbuje zwrócić na siebie uwagę, jednak jeśli nie zauważa żadnej poprawy, może zapragnąć spełnienia gdzie indziej, a jeżeli je znajdzie, może to zaowocować nawet wieloletnim romansem. Jest i druga strona medalu – kobiety, które z czystego wyrachowania i ciekawości chcą spróbować romansu z innym mężczyzną. Zwykle nie czują się winne zdrady, po prostu ich celem jest spróbowanie czegoś nowego. Niekiedy nawet niczym panowie potrafią odróżnić sferę uczuciową od seksualnej. Znakomicie się kamuflują, są bardzo przekonujące w swoich wymówkach i na każde niewygodne pytanie znajdują odpowiedź. Tak inteligentnie prowadzona gra pozwala im na skuteczne utrzymywanie długotrwałego romansu, a czasami nawet romansów – podczas gdy partner nawet nie domyśla się prawdy.
Wydawać by się mogło, że u mężczyzn bardziej działa zasada, że „okazja czyni złodzieja”. Owszem – panowie są bardziej podatni na spontaniczne skoki w bok, jednak zaskakująco duża liczba zdrad jest wynikiem przemyślanego działania – najczęstszy powód to brak zaspokojenia seksualnego. Panowie zdecydowanie mocniej odczuwają potrzebę zbliżenia intymnego i gorzej radzą sobie z długotrwałym brakiem zaspokojenia w tym obszarze. Rzadziej wpisują się w wieloletnie romanse, najczęściej szukają partnerki na jedną noc lub korzystają z usług agencji towarzyskich. Dla nich seks jest nierzadko czysto fizjologicznym zagadnieniem, które potrafią odróżnić od głębokich uczuć, jakie żywią względem swojej stałej partnerki. Kobiety często nie potrafią zrozumieć dlaczego ich ukochany posunął się do zdrady. Badania pokazują, że najczęściej dzieje się tak z powodu niezaspokojenia potrzeb seksualnych (również w obszarze urozmaicenia, fantazji), częstych pretensji i kłótni domowych, zaniedbania się przez partnerkę lub po prostu wykorzystania nadarzającej się okazji.