Badania kryminalistyczne

Kancelaria Wywiadu Gospodarczego

Są one jednymi z najczęściej wykonywanych badań nie tylko w szeroko pojętej kryminalistyce, ale także w przypadku spraw przed sądem rodzinnym. Często jest tak, że tylko dzięki nim można potwierdzić ojcostwo lub zgodność pobranego na miejscu przestępstwa materiału genetycznego z DNA podejrzanego. Skuteczność badań DNA sięga niemal 100% i między innymi dlatego są one tak często wykorzystywane w kwestii ustalania pokrewieństwa czy identyfikacji osób, które zaginęły lub uległy wypadkowi. Co prawda w sprawach sądowych jedyną dopuszczalną możliwością dochodzenia swoich spraw na bazie badań DNA są sytuacje, gdy ich wykonanie zleci sam sąd, jednakże testy wykonywane przez naszą firmę odznaczają się takim samym stopniem skuteczności (współpracujemy z profesjonalnym laboratorium), dzięki czemu nasz klient może przed złożeniem oficjalnego wniosku potwierdzić swoje przypuszczenia i z większą dozą pewności przystąpić do procesu. A samo wykonanie takiego badania nie jest sprawą wysoce kłopotliwą – wystarczy jakikolwiek fragment DNA konkretnej osoby, chociażby w postaci włosa, fragmentu naskórka czy nawet gumy do żucia, którego porównanie z druga próbką zlecamy specjalistom w laboratorium.

W naszej ofercie znajdują się również wszelkiego rodzaju badania porównawcze pisma oraz profesjonalne opinie grafologiczne. Są one najczęściej przeprowadzane w celu ustalenia autentyczności podpisu (na przykład pod umowami), ale nie tylko – w zasadzie każdy fragment pisma odręcznego da się porównać z innym, dzięki czemu możemy mieć pewność czy to ta sama osoba napisała dany list, notatkę czy testament.

Nasze usługi wykraczają jednak daleko poza same opinie grafologiczne. Zajmujemy się również fachowym porównywaniem maszynopisów, wydruków czy pieczątek, a także – co jest szczególnie istotne w przypadku spisywania ostatniej woli osoby zmarłej – badaniami psychologicznymi pisma, które mogą odpowiedzieć na pytanie czy dana osoba spisywała odręczny testament w pełni świadomie. Ekspertyzy zlecane naszej firmie wykonywane są przez doświadczonych fachowców, którzy posiadają również kwalifikacje do weryfikowania opinii innych biegłych.

Panuje powszechne przekonanie, że o ile grafologowie są w stanie bez trudu zidentyfikować konkretne pismo odręczne i ze 100% pewnością wydać opinię porównawczą względem innej próbki pisma, o tyle pisma drukowane są już nierozpoznawalne. To nieprawda – profesjonalne badanie dokumentów (między innymi z wykorzystaniem grafometrii) jest w stanie nie tylko potwierdzić ich autentyczność, ale też zidentyfikować urządzenie, za pomocą którego zostały stworzone, a nawet ich autora. Wśród tego typu ekspertyz wyróżniamy między innymi:

 • badanie dokumentów bankowych, weksli, czeków oraz papierów wartościowych;
 • badanie dokumentów kopiowanych, wydruków i maszynopisów;
 • badanie autentyczności dokumentów urzędowych,
 • określenie autentyczności pisma ręcznego i podpisów;
 • badanie pisma maszynowego;
 • kryminalistyczne badanie pieczęci, stempli i datowników;
 • badanie banknotów – opinia wstępna przed wysłaniem ich do NBP;
 • identyfikacja papierów wartościowych;
 • badanie autentyczności dokumentów prywatnych.

Od kiedy ludzkość odkryła, że linie papilarne są częścią ciała unikalną dla każdego człowieka, rozpoczęły się próby wykorzystywania tego faktu do identyfikacji osób i wyjaśniania zagadek – głównie kryminalnych. Dziś tak zwane badania daktyloskopijne są podstawowym narzędziem śledczych. Linie papilarne mają kilka podstawowych cech. Przede wszystkim są nieusuwalne (pozbycie się ich ze skóry jest praktycznie niemożliwe), niezmienne (nie możemy zmienić ich układu ani kształtu), a także niepowtarzalne (nie ma dwóch osób zostawiających identyczny odcisk linii papilarnych).

Nasi fachowcy są w stanie wykorzystać powyższe przymioty przy szczegółowych oględzinach miejsca zdarzenia. Bez względu na to czy są państwo ofiarami włamania czy otrzymali Państwo anonim – my zajmiemy się zabezpieczeniem wszelkich śladów i w przypadku konkretnych podejrzeń, zbadaniem czy odciski linii papilarnych należą do danej osoby.

Wariograf, potocznie zwany „wykrywaczem kłamstw”, analizuje fizjologiczne reakcje organizmu, które w dużej mierze są niezależne od człowieka, dlatego na ich podstawie możemy stwierdzić czy dana osoba odpowiedziała na dane pytanie zgodnie z prawdą, czy skłamała. Niegdyś wariograf służył na szeroką skalę organom ścigania, jednak dziś używany jest głównie w celach prywatnych.

W jakiej sytuacji warto wykonać tego typu badania poligraficzne? Na przykład wówczas, gdy chcemy mieć pewność czy bliska nam osoba okłamuje nas w jakiejś ważnej sprawie, na przykład korzystania z używek czy tajenia tożsamości. Pracodawcy bardzo często wykorzystują wariografy na rozmowach kwalifikacyjnych lub później – sprawdzając prawdomówność i lojalność swoich podwładnych. Pracownik z kolei może skorzystać z tego typu badań, aby mieć niezbyty dowód swoich racji i oczyścić się z niesprawiedliwych zarzutów. Jednym słowem każdy, kto mówi prawdę, nie musi się bać badania wariografem. Nasi specjaliści z przyjemnością pomogą Państwu je zorganizować – dysponujemy ku temu niezbędnym sprzętem i wiedzą.

Tego typu badania należą do bardzo wąskiej specjalizacji, jednak my posiadamy w swoich szeregach osoby, które doskonale się na nich znają. Ogólnie rzecz biorąc badania antropologiczne polegają na szeroko pojętej identyfikacji osób. Może ona dotyczyć rozpoznania cech przedstawionej na fotografii/filmie osoby (płeć, wiek itp.), a także porównania i stwierdzenia czy na dwóch zdjęciach (nawet nieaktualnych) mamy do czynienia z tym samym człowiekiem. Tego typu praktyki mają duże zastosowane między innymi w identyfikacji zwłok czy rozpoznawaniu tożsamości osób zaginionych.

Badania fonoskopijne to analiza głosu i mowy ludzkiej. Na podstawie dostarczonego nam nagrania (nawet zakłóconego) nasi eksperci są w stanie przeprowadzić działania naprawcze oraz drobiazgowe ekspertyzy. Możesz powierzyć nam cały proces – od pobrania materiału porównawczego, poprzez tworzenie stenogramów, badanie autentyczności nagrania i poprawę jakości dźwięku, aż po fachową identyfikację mówców. Dodatkowo możemy zająć się szeregiem spraw technicznych, takich jak: digitalizacja zapisów analogowych, konwertowanie materiałów audio, odzyskiwanie utraconych nagrań czy ustalenie daty ich modyfikacji. Jednym słowem możesz się do nas zwrócić ze wszystkim, co dotyczy zapisów audio oraz nośników, na których są one przechowywane.

W swojej palecie usług posiadamy również badania śladów narzędzi użytych do popełnienia czynu karalnego, czyli tak zwane badania mechanoskopijne. Jeśli Twój samochód został uszkodzony, bądź ktoś włamał się do Twojego domu – zadzwoń do nas. Nasz zespół fachowców, którzy mogą występować w charakterze biegłych sądowych, zabezpieczy miejsce przestępstwa i dokona dogłębnej analizy rodzaju użytych na miejscu przedmiotów i sposobu ich użycia.

W naszych laboratoriach, przeprowadzamy następujące badania:

 • Badania substancji łatwopalnych.
 • Badania jakościowe substancji drażniących i łzawiących.
 • Badania jakościowe i ilościowe narkotyków oraz „dopalaczy”.
 • Badania na obecność amfetaminy, marihuany oraz benzodiazepin we krwi.
 • Badania jakościowe i ilościowe alkoholu.
 • Badania składu past długopisowych.
 • Badania retrospektywne na zawartość alkoholu w organizmie.
 • Badania pozostałości po wystrzale.
 • Badania porównawcze farb i lakierów.

Ekspertyzy sądowo-lekarskie są jednymi z głównych dowodów podczas rozpraw. W swoich szeregach posiadamy lekarzy biegłych sądowych oraz wybitnych specjalistów swoich dziedzinach, których opinie będą cennym materiałem dla Wysokiego Sądu. Wszelkie kwestie sporne dotycząc przebiegu leczenia pacjenta czy ewentualnych błędów lekarskich, mogą być przedmiotem badania naszych biegłych. Polegając na ich doświadczeniu możemy również przeprowadzić szczegółowe rekonstrukcje wypadków, które niejednokrotnie są bardzo istotnym dowodem w sprawach o spowodowanie kolizji drogowych. W skład naszego zespołu biegłych wchodzą lekarze takich specjalności jak: chirurgia, ginekologia, pediatria, okulistyka, otolaryngologia, stomatologia, medycyna sądowa, neurologia i wielu innych.