Business

Kancelaria Wywiadu Gospodarczego

Zaufanie w biznesie buduje się latami. W momencie, gdy dopiero zamierzamy z kimś podjąć współpracę, jesteśmy zmuszeni zwykle polegać na własnej intuicji i opiniach osób trzecich. Na szczęście istnieje bardziej rzetelna metoda sprawdzenia wiarygodności potencjalnego kontrahenta – zlecenie jego przebadania agencji detektywistycznej. Nasi detektywi przeprowadzą profesjonalny wywiad gospodarczy, w którym zbadają między innymi sytuacje kadrową, finansową czy prawną firmy. Działamy zarówno na podstawie ogólnodostępnych narzędzi, jak i własnych, indywidualnych kanałów dostępu do informacji. Staramy się uzyskać dokładnie takie informacje i w dokładnie takim zakresie, jak życzy sobie tego klient. Dzięki naszemu wywiadowi będzie mógł on dużo bardziej świadomie podjąć decyzję o ewentualnej współpracy z danym podmiotem. Jest to o tyle istotne, że skutki ścisłej współpracy nieuczciwym czy nierzetelnym partnerem, mogą nawet doprowadzić firmę na skraj bankructwa.

Podjecie decyzji o nawiązaniu lub zawieszeniu współpracy z potencjalnym lub obecnym kontrahentem jest bardzo często kluczową decyzją dla dobrego funkcjonowania naszej firmy. W takim momencie, bardzo często polegamy na niesprawdzonych informacjach lub pogłoskach. Zdecydowanie lepszą, a do tego pewną decyzją jest powierzenie zbadania kontrahenta profesjonalistom.

Nasze bogate doświadczenie oraz niezbędna wiedza w pracy detektywistycznej, daje gwarancję rzetelnego przeprowadzenia szczegółowej analizy kontrahenta. Proces weryfikacji polega na uzyskaniu szeregu informacji, które dotyczą istotnych kwestii mogących mieć wpływ na współpracę. Pozwalamy naszym klientom uzyskać dokładne i aktualne dane, dzięki którym podjęcie lub zaniechanie kooperacji z kontrahentem będzie oparte na faktach, a nie na podstawie chwili lub przeczucia.

Wiele osób uchylających się od spłaty zobowiązań zaniża lub ukrywa swój majątek oraz dochody. Dzięki temu są oficjalnie niewypłacalni, a skutecznemu ściąganiu należności nie może zaradzić nawet komornik. Warto przy okazji nadmienić, że pewne formy ukrywania dochodów są w Polsce karalne – zwłaszcza wówczas, gdy dłużnik posiada niespłacone zobowiązania. Niestety, procedury windykacyjne w naszym kraju nie zawsze są skuteczne, a tego typu sprawy mogą się wówczas ciągnąć całymi latami. Kiedy zatem dłużnik musi się liczyć z odpowiedzialnością karną za swoje zachowania w tym zakresie? Regulują to następujące paragrafy Kodeksu Karnego: Artykuł 300 §: Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (jeżeli czyn określony powyżej wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8). Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego. §2: Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Artykuł 301 §1: Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności. §3: Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Na szczęście tam, gdzie prawo i oficjalne drogi dotarcia są bezradne, pozostaje pole do działania dla licencjonowanego detektywa. Nasza agencja w profesjonalny sposób „prześwietli” żądaną osobę i ustali czy nie posiada ona ukrytych nieruchomości, cennych rzeczy ruchomych, lokat lub papierów wartościowych. Sprawdzimy również czy nie zachowały się dokumenty poświadczające zbycie lub ukrycie majątku oraz jakiekolwiek dowody pracy w szarej strefie badanej osoby. Warto przy okazji odnotować, że tego typu zlecenia mają znaczenie nie tylko w sprawach karnych – coraz częściej zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy w ten sposób chcą sprawdzić rzetelność swojego przyszłego partnera biznesowego.
Nieuczciwe praktyki konkurencji są dziś niestety coraz liczniejsze. Mają miejsce w niemal każdej branży i bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. W wyniku takich działań ponosimy straty finansowe, zauważamy odpływ klientów, a czasem nawet tracimy na tym długofalowo – na przykład w postaci zszarganej opinii. Niestety – regulacje prawne w tym zakresie wciąż są niewystarczające i przed wieloma nieuczciwymi praktykami musimy bronić się sami. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na takie praktyki jak: podszywanie pod produkt lub logo naszej firmy, nieuczciwą reklamę, rozpowszechnianie fałszywych opinii na temat naszej firmy i jej produktów/usług, zakazaną reklamę, przekupstwa, pomówienia czy utrudnianie dostępu do rynku. Profesjonalny wywiad gospodarczy, przeprowadzony przez licencjonowanego detektywa, wychwyci wszystkie przejawy nieuczciwej konkurencji i dostarczy dowodów, którymi będzie można się posłużyć w sądzie. Nasi detektywi zajmą się rzetelnym sprawdzeniem wszystkich niepokojących sygnałów (zarówno w sieci, jak i offline), a także w razie potrzeby ustalą powiązania, które skutkują tak zwaną zmową w celu wykluczenia.
Masz wątpliwości czy Twój pracownik przestrzega wszystkich procedur wewnętrznych? Nie jesteś pewien czy efektywnie wykorzystuje czas pracy? A może podejrzewasz, że kradnie? Lepiej sprawdzić to od razu, gdyż zaufanie do pracownika to jedna z podstawowych cech dobrych relacji wewnątrz firmy. A jeżeli to zaufanie zostanie nadszarpnięte – prędzej czy później doprowadzi to do pogorszenia atmosfery. Oprócz tak oczywistych kwestii jak weryfikacja ewentualnych kradzieży, sprawdzimy też dla Ciebie czy Twój pracownik odpowiednio dba o klienta oraz czy wykorzystuje służbowy sprzęt do celów prywatnych. Dzięki nam będziesz miał pewność, że dany pracownik zasługuje na Twoje pełne wsparcie i zaufanie – a to jest w biznesie wartość bezcenna.
Nie wszyscy pracownicy są ze swoimi pracodawcami do końca uczciwi. Niektórzy od czasu do czasu nadużywają zwolnień lekarskich tylko po to, by móc podjąć inną pracę lub skorzystać z nadprogramowego urlopu. Niektórzy w ten sposób wyłudzają też świadczenia. Jeśli podejrzewasz, że pracownik przebywający na L4 w rzeczywistości jest zdrowy, możesz zlecić zweryfikowanie tej sytuacji naszej agencji detektywistycznej. Bardzo dyskretnie i delikatnie sprawdzimy aktualne miejsce pobytu danej osoby, zweryfikujemy jej stan zdrowia, udokumentujemy wszystkie odchylenia od stanu ujętego w wypisanym zaświadczeniu lekarskim oraz udowodnimy fakt pracy „na czarno” podczas pobytu na L4.
Wielu z nas wydaje się, że podsłuchiwanie, nagrywanie czy namierzanie to rzeczy, które dzieją się na filmach i nie mogą nas osobiście dotyczyć. Tymczasem każdy z nas może być ofiarą tego typu niezgodnych z prawem działań – i to z rożnych powodów. Podejrzenia małżonka czy partnera biznesowego, chęć wykradzenia tajemnicy handlowej, to tylko wierzchołek góry lodowej. Niestety dostępność sprzętu podsłuchowego jest bardzo duża, a jego koszt niski. W związku z tym niemal każdy, kto ma do nas jakikolwiek dostęp, może zamontować popularną „pluskwę” albo nadajnik GPS i śledzić, co robimy na co dzień. Często zadaniem detektywa jest wykrywanie tego typu urządzeń szpiegujących w budynkach firmowych – gabinetach kadry zarządzającej, pokojach pracowniczych czy nawet halach produkcyjnych. Szpiegostwo przemysłowe jest dziś rozwinięte na bardzo szeroka skalę i wielu konkurentów nie cofnie się przed niczym, by poznać nasz wrażliwe dane i tajemnice firmowe. Szczególnie ostrożni powinni być również funkcjonariusze zaufania publicznego – prawnicy, notariusze czy sędziowie. Ich miejsca zamieszkania, gabinety czy samochody również powinny zostać starannie przebadane na obecność sprzętu szpiegującego. Coraz częściej zgłaszają się do nas również osoby prywatne, chcące sprawdzić, czy nie są podsłuchiwane. W takich sytuacjach do akcji wkraczają nasi spece od sprzętu IT, którzy są w stanie wykryć nawet najmniejszą aktywność tego typu urządzeń na danym obszarze. Odnalezienie elementów sprzętu podsłuchowego, poświadczone zeznaniami licencjonowanego detektywa, może być bardzo mocnym dowodem w sądzie.
W świecie powszechnego dostępu do internetu i wysokiego poziomu umiejętności hakerów Twoja sieć komputerów w firmie jest zagrożona. Tym samym poufność dokumentów, tajemnice przedsiębiorstwa czy dane osobowe są zagrożone na przedostanie się do rąk osób trzecich. W wielu przypadkach taka sytuacja prowadzi do upadku największych korporacji. Oczywiście istnieją systemy, programy, które chronią nasze komputery i zdecydowana większość osób zarządzających firmami uważa, że to wystarcza i mają duże poczucie bezpieczeństwa zabezpieczenia danych. Niestety tak nie jest!!! Jeżeli chcecie się Państwo przekonać jak łatwo ukraść bezcenne informacje z waszych komputerów prosimy o kontakt. Informatycy Agencji Detektywistycznej Kweres przygotują kontrolowane włamanie do waszej sieci. Po zakończonych czynnościach otrzymacie Państwo raport i wytyczne jak zwiększyć poziom zabezpieczeń tym samym uniemożliwić możliwość prawdziwego włamania. UWAGA: Opłata za usługę pobierana jest tylko w przypadku wyniku pozytywnego przeprowadzonych działań z uwzględnieniem wytycznych osoby zlecającej. Mamy wysoką skuteczność – ponad 90% stosowanych zabezpieczeń nie stanowi dla naszych informatyków większego problemu.