Kontakt

Kancelaria Wywiadu Gospodarczego

PRESTIGE CONSULTING SP. Z O.O. właściciel Agencji Detektywistycznej & Kancelarii Wywiadu Gospodarczego Kwereszarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000611760 z siedzibą we Wrocławiu 50-062 ul. Solny 15, NIP 897-182-24-30, REGON 364163510 posiada wpis z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC w wysokości 15.000 euro. Nasi detektywi posiadają licencje oraz inne niezbędne uprawnienia w zależności od realizowanych zadań.


Przetwarzanie danych osobowych:
Na mocy ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku (opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2163, z 2019 r. poz. 55, 730.)Informujemy, że na podstawie art. 28c do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)).

Zapraszamy do kontaktu 24h / 7 dni

W sprawach międzynarodowych proszę dzwonić do zarządu we Wrocławiu lub siedziby głównej w Warszawie. Nasi pracownicy rozmawiają w języku angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Cennik

Po zapoznaniu się ze szczegółami zlecenia jesteśmy w stanie przedstawić kosztorys prac. Szeroki wachlarz oferowanych usług sprawia, że cena ustalana jest na podstawie oczekiwań Klienta i wspólnie dobranych sposobów działania. Pierwsze spotkanie konsultacyjne ze zleceniodawcą jest bezpłatne.

Detektyw Agencji Detektywistycznej Kweres świadczy usługi dla naszych klientów w oparciu o najwyższe standardy jakie wypracowaliśmy.

Biuro detektywistyczne we Wrocławiu świadczy kompleksowe usługi detektywistyczne.

Agencja detektywistyczna w Warszawie działa na rynku od wielu lat.

Prywatny detektyw naszej agencji detektywistycznej posiada licencje oraz inne stosowne pozwolenia.

Jeżeli podejrzewasz partnera o zdradę to testerzy wierności zweryfikują fakty i przedstawią obiektywny raport.

Jeżeli nie masz zaufania do kontrahenta zweryfikuj jego status zlecając nam wywiad gospodarczy.

Wykrywanie podsłuchów to specjalizacja Agencji Detektywistycznej Kweres.

Odzyskiwanie danych z komputerów, telefonów komórkowych, nośników pamięci to dla naszych informatyków żaden problem.

W sprawach związanych z przestępstwami dokonywanymi w sieci informatyka śledcza jest sprawdzonych narzędziem do walki

Windykacja należności to proces, w którym mamy doświadczenie i wysoką skuteczność.

Odzyskiwanie długów to zadania, które dedykujemy najlepszym detektywom naszej Agencji Detektywistycznej Kweres.

Cyberprzestępczość to zjawisko coraz powszechniejsze z uwagi na fakt, że przestępcy wychodzą z założenia, że są anonimowi w sieci.

Cyber włamanie do komputera