Kontakt

Kancelaria Wywiadu Gospodarczego

Właścicielem Agencji Detektywistycznej KWERES jest B&P PROTECTION PARTNERS SP. Z O.O. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000823783 z siedzibą w Warszawie – 00-867 Warszawa al. Jana Pawła II 27, NIP: 527-291-74-94. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych oraz wydało koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC. Detektywi posiadają licencje oraz inne uprawnienia w zależności od realizowanych zadań.

 

Przetwarzanie danych osobowych:
Na mocy ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku (opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2163, z 2019 r. poz. 55, 730.)Informujemy, że na podstawie art. 28c do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)).

Zapraszamy do kontaktu 24h / 7 dni

W sprawach międzynarodowych proszę dzwonić do zarządu we Wrocławiu lub siedziby głównej w Warszawie. Nasi pracownicy rozmawiają w języku angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Cennik

Po zapoznaniu się ze szczegółami zlecenia jesteśmy w stanie przedstawić kosztorys prac. Szeroki wachlarz oferowanych usług sprawia, że cena ustalana jest na podstawie oczekiwań Klienta i wspólnie dobranych sposobów działania. Pierwsze spotkanie konsultacyjne ze zleceniodawcą jest bezpłatne.

Detektyw Agencji Detektywistycznej Kweres świadczy usługi dla naszych klientów w oparciu o najwyższe standardy jakie wypracowaliśmy.

Biuro detektywistyczne we Wrocławiu świadczy kompleksowe usługi detektywistyczne.

Agencja detektywistyczna w Warszawie działa na rynku od wielu lat.

Prywatny detektyw naszej agencji detektywistycznej posiada licencje oraz inne stosowne pozwolenia.

Jeżeli podejrzewasz partnera o zdradę to testerzy wierności zweryfikują fakty i przedstawią obiektywny raport.

Jeżeli nie masz zaufania do kontrahenta zweryfikuj jego status zlecając nam wywiad gospodarczy.

Wykrywanie podsłuchów to specjalizacja Agencji Detektywistycznej Kweres.

Odzyskiwanie danych z komputerów, telefonów komórkowych, nośników pamięci to dla naszych informatyków żaden problem.

W sprawach związanych z przestępstwami dokonywanymi w sieci informatyka śledcza jest sprawdzonych narzędziem do walki

Windykacja należności to proces, w którym mamy doświadczenie i wysoką skuteczność.

Odzyskiwanie długów to zadania, które dedykujemy najlepszym detektywom naszej Agencji Detektywistycznej Kweres.

Cyberprzestępczość to zjawisko coraz powszechniejsze z uwagi na fakt, że przestępcy wychodzą z założenia, że są anonimowi w sieci.

Cyber włamanie do komputera